Alkohol

O mnie

Psychoterapeuta ds. uzależnień w trakcie certyfikacji (uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków, nowych substancji psychoaktywnych jak również posiadam certyfikat z psychoterapii uzależnień behawioralnych; prowadzę również psychoterapię osób z rodzin dotkniętych uzależnieniem)
Jestem również w trakcie kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Kurs stanowi przygotowanie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie prowadzone jest w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

BIO

Ciekawość człowieka jest pierwszym elementem, który naprowadził mnie do pracy w zawodzie psychologa. Myślenie o swojej ścieżce zawodowej miało swoje początki już w latach nastoletnich. Wtedy poczułam, że chciałabym być ostoją dla tych, którzy poczuli się zagubieni. Zastanawiałam się nad formą pracy jako “pomagacz”. Słuchanie, obserwacja, przede wszystkim bycie z drugim człowiekiem sprawia mi przyjemność. Z czasem chęć pomocy innym stała się również zawodem i pasją. Posiadam dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji indywidualnych i grupowych dla osób dotkniętych problematyką uzależnienia, jak również ich rodzin.

Doświadczenie zdobywałam w różnych dziedzinach psychologii, pod okiem lubelskich specjalistów.
Od 2019 roku pracuję w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na oddziale Psychiatrii z Pododdziałem Leczenia Uzależnień, gdzie świadczę usługi w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dotkniętych problemem uzależnienia w trybie stacjonarnym.
Od początku 2020 roku podjęłam współpracę z Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Kozienicach, gdzie ambulatoryjnie pracuję z osobami dotkniętymi problemem uzależnienia. w tymże roku podjęłam współpracę z Collegium Humanum Szkołą Główną Menadżerską, gdzie przekazuję swój warsztat pracy jako Wykładowca Akademicki głównie kierunkach biznesowych.


Korzystam z regularnej superwizji prowadzonych przez superwizorów z certyfikowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

Terapia

  • Psychoterapia indywidualna osoby z problemem uzależnienia

  • Psychoterapia indywidualna osoby z rodziny objętej problemem uzależnienia