Filmy ekspert radzi

Opis filmu:

W tym odcinku poruszamy następujące tematy:

 • – czym jest asertywność – obalenie mitu, że to tylko mówienie nie, omówienie różnych obszarów związanych z asertywnością.
 • – trzy postawy: agresja, uległość, asertywność, zyski i straty związane ze stosowaniem każdej z nich
 • – omówienie praw związanych z asertywnością:
 • prawo do robienia tego, co chcesz — dopóki nie narusza to praw kogoś innego, 
 • prawo do zachowania godności przez asertywne zachowanie — nawet, jeśli rani to kogoś innego — dopóty, dopóki Twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne, 
 • prawo do przedstawiania innym swoich próśb — dopóty, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić, 
 • prawo do dokonywania wyborów, 
 • prawo do zmiany, 
 • prawo do dysponowania swoim czasem, ciałem i własnością, 
 • prawo do wyrażania opinii i przekonań, 
 • prawo do myślenia dobrze o sobie, 
 • prawo do informacji, 
 • prawo do niezależności i nieingerencji ze strony innych, 
 • prawo do odmowy i sprzeciwu, 
 • prawo do poszanowania ze strony innych, 
 • istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste, zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania danej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia jej swojego stanowiska, 
 • prawo do zachowania się w sposób asertywny lub nieasertywny, prawo do korzystania ze swoich praw.