Grupa początkująca

BIO

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam proces szkoleniowy Instytutu Psychologii Zdrowia jako Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji.  W terapii indywidualnej i grupowej koncentruję się na Osobie. W trudnym momencie życia towarzyszę i wspieram w poszukiwaniu szerszej perspektywy zrozumienia, pomagam uwolnić się od blokad, które uniemożliwiają wolność wyboru. Wynika to z założenia, że człowiek posiada specyficzny potencjał do „zmagania się”, w poszukiwaniu swojej tożsamości i swojego miejsca w świecie.

Moja oferta terapeutyczna skierowana jest głównie do używających szkodliwie i osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji psychoaktywnych.
Udzielam również wsparcia osobom:
– doświadczającym kryzysu życiowego
– bliskim osób uzależnionych
– borykającym się z problemami w relacjach
– mającym trudności w radzeniu sobie ze stresem, z emocjami
– z zaburzeniami osobowości

Opis programu

Grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych lub używających szkodliwe alkohol lub/i inne substancje psychoaktywne, z elementami treningu umiejętności psychospołecznych.
Spotkania grupy odbywają się dwa razy w tygodniu po 50 minut.
Cały cykl trwa pięć tygodni.
W trakcie sesji grupowych inspiruję się psychologią humanistyczną opartą na relacji z człowiekiem. Integruję pracę tę z podejściem poznawczo – behawioralnym.
Gdy potrzebujesz wsparcia, chcesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem, będziemy mogli razem poszukać szerszej perspektywy zrozumienia i postrzegania, a sprawom obciążającym nadamy nowe znaczenia.

Program terapii

1. Na etapie wstępnym dowiesz się czym jest uzależnienie, jakimi objawami się charakteryzuje. Każdy uczestnik grupy będzie mógł się podzielić swoim doświadczeniem, rozważyć potrzebę zmiany.
2. Motywacja do zmiany. Czym jest zmiana? Wzmacnianie motywacji do zmiany. Zmiana jako proces w odzyskiwaniu kontroli nad swoim życiem.
3. Dowiesz się czym jest głód substancji jako jeden z objawów osiowych uzależnienia, jaki ma wpływ na zachowanie, myśli, uczucia i samopoczucie fizyczne.
4. Podstawą wychodzenia z uzależnienia jest rozumienie siebie w kontekście psychologicznych mechanizmów obronnych, które zamiast chronić przed chorobą oddalają Cię od zdrowia. Poprzez identyfikację będziesz miał szansę rozpocząć rozbrajanie tych mechanizmów.
5. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych jako pomoc w radzeniu sobie z codziennym stresem i droga do akceptacji siebie i innych.
6. Jakie istnieją sposoby radzenia sobie z napięciem?Gdzie szukasz ulgi i dlaczego? Jaki wpływ ma na to nasz umysł? Czym jest układ nagrody?
7. Na etapie końcowych spotkań tego cyklu będziemy pracować terapeutycznie w obszarze rozpoznawania „nałogowych” zachowań.
8. Odbudowywanie umiejętności życiowych i samo-skuteczności. Czy zastanawiasz się czasami jak dobrze byłoby mieć poczucie sprawstwa?
9. Jak ważne jest ustalanie i utrzymywanie granic psychologicznych. Czy wiesz, że masz „prawo być”, inni mają „prawo być”, a Ty masz swoją odpowiedzialność?
10. Istotą trwania w procesie zmiany jest budowanie planu działania i utrwalanie zmiany. Rozpoznawanie swojej drogi rozwoju