Terapia indywidualna

„Wszystko rozpoczyna się od myśli. Myśli prowadzą do uczuć, uczucia prowadzą do działań, działania prowadzą do rezultatów”.

~J. Beck

O mnie

Do wspólnej drogi zapraszam osoby które doświadczają problemów w związku z alkoholem, narkotykami, oraz trudnościami w czynnościach – hazard, seks, zakupy, pornografia, komputer.

Z przyjemnością udzielę też wsparcia osobom które doświadczają w gronie rodziny czy bliskich problemu z choroba jakim jest uzależnienie.
Zważając na wielowymiarowy aspekt tej choroby pracuje również z osobami które cierpią ze względu na obniżony lub wahający się nastrój (smutek, złość), niską samoocenę, poczucie wstydu, trudności w “dogadaniu się” z innymi, poczucie bycia “innym” lub wykluczonym oraz problemami o podłożu osobowościowym.

Pracując ze mną masz pewność realizacji Twoich celów. W pracy stosuje podejście indywidualnie dobrane do pacjenta, bliskie jest mi podejście psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne oraz dialog motywujący. Ważna jest dla mnie lecząca relacja terapeutyczna oraz zrozumienie drugiej osoby polegające na akceptacji i braku oceny.

Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt – obecnie mam jednego kota z fundacji oraz jestem pasjonatką wycieczek w niezurbanizowane miejsca.

Wykształcenie

Jestem absolwentką studiów psychologicznych oraz psychoterapeutką uzależnień w trakcie certyfikacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Wiedzę teoretyczną zdobywałam min. na szkoleniach: 

➼ Nowy model wspierania osób z podwójna diagnozą 

➼ Psychoterapia uzależnień behawioralnych 

➼ Dialog motywujący

➼ Psychoterapia depresji

➼ Trening relaksacji – czyli jak radzić sobie w sytuacjach stresowych

➼ Jak pomagać osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wiedzę praktyczną zdobywałam pracując w Lubelskim Stowarzyszeniu Zdrowia Psychicznego, Środowiskowym Domu Samopomocy, Centrum Psychoterapii Mindmed.

Obecnie pomoc świadczę w placówkach NFZ – Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku oraz w Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Kozienicach oraz prywatnie w gabinecie ProPsyche w Lublinie. W powyższych placówkach pracuje z pacjentami doświadczających trudności emocjonalnych, z niską samooceną, z trudnościami w związkach, cierpiącymi z powodu depresji lub zaburzeń lękowych oraz w kryzysach życiowych. Prowadzę również terapię indywidualną osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz osób współuzależnionych i DDA. Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Prowadzę następujące rodzaje terapii

 • 1

  Konsultacja diagnostyczna

 • 2

  Interwencja kryzysowa

 • 3

  Poradnictwo dla osób uzależnionych lub bliskich

 • 4

  Psychoterapia indywidualna osób uzależnionych od substancji (alkohol, używki)

 • 5

  Psychoterapia indywidualna osób uzależnionych od czynności (hazard, seks, zakupy, internet i inne)

 • 6

  Psychoterapia indywidualna osób współuzależnionych lub bliskich

 • 7

  Psychoterapia indywidualna osób DDA

 • 8

  Psychoterapia indywidualna osób z podwójną diagnozą