iphone
Prowadząca/y:
Ewa Rudzka

Psychiatra

Lekarz Chorób Wewnętrznych,
Specjalista Psychiatrii,
Wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno w szpitalu jak i w środowisku.
Oprócz specjalizacji i kursu psychoterapii, przeszła przeszkolenie PARPA z zakresu Terapii Uzależnień. W latach 2007 – 2010 ordynator Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Od 2010 – 2019 Kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego tamże. Stale związana zawodowo z Centrum Psychiatrii w Katowicach.

O mnie

Pracuje w podejściu systemów rodzinnych i budowaniu sieci wsparcia społecznego wg. Otwartego Dialogu (J. Seikula). Kilka ostatnich lat poświęciła psychoedukacji salutogenetycznej, jako metodzie leczenia i rehabilitacji po ciężkich, psychotycznych zaburzeniach psychicznych (podejście EX – IN) . Stale prowadzi grupy „EX – IN” Katowice.

Wykształcenie:

 • 1985

  Dyplom Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

 • 1987

  Uzyskanie Prawa Samodzielnego Wykonywania Zawodu Lekarza na terenie Polski (po odbyciu stażu podyplomowego)

 • 1992

  Dyplom Specjalizacji I st. z zakresu Chorób Wewnętrznych

 • 1995

  Dyplom ukończenia kursu Praktycznych Umiejętności Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • 1996

  Dyplom Specjalizacji I st. z Psychiatrii

 • 2002

  Dyplom Specjalizacji II st. z Psychiatrii

Liczne kursy doskonalące z psychiatrii, psychoterapii i farmakoterapii, udokumentowane zaświadczeniami; w tym:

 • kursy organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 • kursy organizowane przez inne instytucje

 • Kurs Psychologii Zorientowanej na Proces, wg Arnolda Mindela

  zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces,Warszawa, 1992 – 1995

 • „Psychologia Zorientowana na Proces”

  warsztaty prowadzone przez Arnold’a Mindel’a, W-wa,1995

 • „Wprowadzenie do Terapii M.H.Eriksona”

  Kurs w Polskim Instytucie Eriksonowskim w Łodz, 1998

 • Szkolenie w Polskim Instytucie NLP we Wrocławiu

  Gerhard Fasser, 2002

 • „Voice Dialog Workshop”

  Kurs na poziomie praktyka, 1996

 • „Strukturalna Terapia Rodzin”

  warsztaty