Gdzie i jakiej pomocy szukać? Dostępne formy pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, kryteria wyboru.

69,00

Opis filmu:

W tym odcinku poruszamy następujące tematy:

  • – wprowadzenie tematu
  • – czym jest terapia? Jakie są jej rodzaje? Kim są osoby udzielające pomocy? – o czynnikach leczących w psychoterapii, różnicach pomiędzy psychologami, psychoterapeutami, specjalistami terapii uzależnień, psychiatrami, różnych podejściach terapeutycznych.
  • – jakie są formy pomocy osobom współuzależnionym – o terapii indywidualnej, grupowej, psychoedukacji, grupach wsparcia i grupach samopomocowych – uwzględniając ofertę Detoks VIP
  • – jakie są formy pomocy osobom uzależnionym – o terapii indywidualnej, grupowej, psychoedukacji, grupach wsparcia i grupach samopomocowych, detoksykacja, programy metadonowe, terapia stacjonarna, dzienna, ambulatoryjna, terapia długo- i krótkoterminowa – uwzględniając ofertę Detoks VIP
  • – terapia uzależnionych vs. współuzależnionych? Kto powinien zacząć? Jakie są zyski z poszczególnych rozwiązań, różne scenariusze działania.
  • – podsumowanie