Jakie mechanizmy działają w rodzinie, w której pojawia się uzależnienie

69,00

Opis filmu:

W tym odcinku poruszamy następujące tematy:

  • –  wprowadzenie tematu
  • – czym jest współuzależnienie- o tym jak powstaje i czym charakteryzuje się współuzależnienie, o utrwalonych wzorcach działania, o predyspozycjach osobowościowych, o konsekwencjach dla osób u których się ono przejawia, o destrukcyjnej zależności
  • – czym są psychologiczne mechanizmy uzależnienia- o podziale mechanizmów, ich powstawaniu, konsekwencje ich wystąpienia
  • – mechanizm nałogowego regulowania emocji- czym jest, jak się przejawia, jakie są konsekwencje, jak można sobie radzić
  • – mechanizm iluzji i zaprzeczeń- czym jest, jak się przejawia, jakie są konsekwencje, jak można sobie radzić
  • – mechanizm rozdwojenia ja- czym jest, jak się przejawia, jakie są konsekwencje, jak można sobie radzić
  • – podsumowanie