iphone
Prowadząca/y:
Małgorzata Zembowicz-Kowalska

Zmiana zaczyna się od „Ja”

Psycholożka, Psychoterapeutka
Specjalistka Terapii Uzależnień

BIO

Jestem absolwentką Wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam proces szkoleniowy Instytutu Psychologii Zdrowia, gdzie uzyskałam tytuł Specjalistki Terapii Uzależnień. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje, szkoląc się w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów (czteroletni kurs psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Mam doświadczenie w zakresie pracy w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w formie konsultacji indywidualnych, terapii grupowej, prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, grup wsparcia oraz treningów. Wydaję opinie na podstawie testów psychologicznych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Opis programu

Seria spotkań umożliwiająca zdobicie wiedzy i umiejętności, koniecznych do konstruktywnego radzenia sobie w relacjach z osobą uzależnioną.  Udział w warsztatach pomoże w budowaniu poczucia wartości i sprawstwa, poprzez bycie w zgodzie ze swoimi potrzebami. Nauka konsekwentnego stawiania granic i dobrej komunikacji. Możliwość zbudowania realistycznych przekonań na temat choroby , z którą borykają się bliskie osoby.

Program terapii

1
Czym jest współuzależnienie i uzależnienie. Fakty i mity, budowanie realistycznych przekonań.
2
Komunikacja. Jak powinna wyglądać konstruktywna komunikacja, co stanowi w niej przeszkody.
3
  1. Gdzie i jakiej pomocy szukać?  Dostępne formy pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, kryteria wyboru.
4

Asertywność. Jak dbać o granice, być konsekwentnym, wyrażać swoje opinie i potrzeby. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych.

5

Motywowanie do zmiany.

6

Emocje. Jak rozpoznawać, nazywać i okazywać to co czujemy. Do czego tak naprawdę służą emocje. Jak konstruktywnie radzić sobie z tym co przeżywamy.

7

Jakie mechanizmy działają w rodzinie w której pojawia się uzależnienie.

8

Zalecenia dla osób współuzależnionych i uzależnionych, czyli jak wspierać, żeby nie przeszkadzać.

9

Rozpoznawanie schematów, które powodują destrukcyjne zachowania u osób uzależnionych i współuzależnionych, budowanie strategii zmiany niekonstruktywnych wzorców.