Motywowanie do zmiany

69,00

Opis filmu:

W tym odcinku poruszamy następujące tematy:

  • – wprowadzenie tematu
  • – co ludzi motywuje do zmiany- o tym, w jakich sytuacjach ludzie podejmują decyzję o zmianie i co temu sprzyja
  • – kij czy marchewka- o tym jak działa motywacja pozytywna i negatywna
  • – techniki motywacyjne- jak prowadzić rozmowy motywacyjne, na co się powoływać, dialog motywacyjne, znaczenie rozwijania ambiwalencji
  • – stadia zmiany- o poszczególnych stadiach zmiany ( prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, podtrzymanie) 
  • – planowanie- o znaczeniu planowania w procesie motywacyjnym oraz jego funkcji weryfikacyjnej
  • – znaczenie modelowania- o tym jak na proces motywowania innych wpływa modelowanie poprzez wprowadzanie zmian u siebie
  • – podsumowanie