Anna Gawdzik

It is not important where you come from, but what you do about it

O mnie

Pasjonatka swojej pracy oraz wszystkiego co się wiąże z uzależnieniami. Czynnie pracujący psycholog, terapeuta uzależnień i edukator. Na bieżąco z najnowszymi badaniami oraz metodami pracy z osobami borykającymi się z uzależnieniami zarówno o podłożu behawioralno – kognitywnym jak i od substancji. Organizowanie wykładów oraz kursów z uzależnień, prowadzenie oraz wspieranie klientów indywidualnych oraz ich rodzin w sytuacjach kryzysowych. Gorąca zwolenniczka sportów oraz miłośniczka czarnej, dobrej kawy.

Wykształcenie

Studia magisterskie z psychologii ogólnej, studia w języku angielskim (SWPS) Tytuł instruktora uzależnień

Odbyte kursy

 • Leczenie Uzależnień; Kliniczne umiejętności oraz profilaktyka uzależnień (kurs online, Yale University)

 • Depresja naszych czasów (kurs online, Yale University)

 • Zaburzenia jedzenia: metody leczenia oraz dalsza pomoc na drodze (kurs online, Sydney University)

Staże i praktyki

 • Staż w Centrum Odwykowym: prowadzenie grup oraz cyklu wykładów i zajęć praktycznych

 • Staż w Centrum DBT Emocje: praca w nurcie terapii dialektyczno - behawioralnej; współpraca z pacjentami z zaburzeniami emocji (głównie borderline), osobami uzależnionymi oraz z tendencjami samobójczymi

 • Od 2018 regularne uczestnictwo w mityngach (AA, JA, DDA)

 • Staż w zakładzie karnym w Warszawie: prowadzenie zajęć oraz terapii więźniów

About me

Avid enthusiast about her job and everything connected to addictions. Actively working as a psychologist, addiction therapist, lecturer and educationer. Updated with the cutting – edge discoveries and researches, foundings and newest modes of working with those who suffer not only from substance use disorder but also have distorted behavioral – cognitive tendencies. Giving lectures and courses on addictions, leading and supporting as well individual clients as their families in crisis interventions. Atrociously passionate about sports and an amatour of good, black coffee.

Education

Master’s at Psychology (entire studies in English, SWPS) Addiction Therapist

Accomplished courses:

 • Addiction Treatment: Clinical Skills for Healthcare Providers (online course, Yale University)

 • Major Depression in the Population: A Public Health Approach (online course, Yale University)

 • Eating and Dieting Disorders (Online Learning Program, Sydney University)

Internships

 • Internship in Rehab Center: running group sessions, giving lectures and organising workshops for patients

 • Internship in DBT Emotions Center: working in dialect - behavioral therapy mode, cooperation with patients with emotions disorders (mainly borderline), addicted or after suicidal attempts

 • Since 2018 attends regularly meetings for the addicted such as AA, OA, DDA

 • Internship in jail; organising workshops and therapies for inmates