Michał Balcerzak

O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i pedagogiem. W mojej pracy skupiam się na pomocy w dotarciu do zasobów ludzi które pomogą im poradzić sobie w sytuacjach problemowych. Pracuję przy użyciu dostępnych technik uważności, dialogu motywującego. Wierzę że relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, bezpieczeństwie i dialogu w połączeniu z zaangażowaniem ma dużą siłę pomagania.

Zdobywając doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi nauczyłem się, że do osiągnięcia celów terapeutycznych prowadzą różne drogi. Dlatego w pracy z drugim człowiekiem podążam za jego potrzebami poprzez dostosowanie odpowiednich metod pracy.
Obecnie pracuję z osobami dorosłymi i nieletnimi eksperymentującymi, używającymi szkodliwie oraz uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, oraz behawioralnie. Prowadzę także spotkania dla ich osób bliskich i rodzin.

W pracy zajmuje się:

 • Psychoterapią uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych.

 • Terapią krótkoterminową i interwencją kryzysową dotyczącą nadużywania i używania szkodliwego substancji psychoaktywnych.

 • Terapią i poradnictwem dla rodzin i bliskich osób uzależnionych.

 • Poradnictwem dla rodziców.

Wykształcenie

 •  Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień -Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach. 
 •  Szkolenie „Dialog motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używających narkotyków”. Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego. 
 •  Szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów. Realizowane w ramach projektu „Wspieranie szkół
  i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”. 
 •  „Uzależnienia behawioralne – teoria i ćwiczenia praktycznych umiejętności
  z uwzględnieniem metody dialogu motywującego”. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice.
 • Studia pedagogiczne na specjalności poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, oraz resocjalizacja na Uniwersytecie Wrocławskim.

Rodzaje terapii:

 • Indywidualna psychoterapia uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol,narkotyki, leki)

 • Indywidualna psychoterapia uzależnień behawioralnych (hazard, sex, zakupy, Internet i inne)

 • Indywidualna psychoterapia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych

 • Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych i nadużywających substancji psychoaktywnych

 • Psychoterapia grupowa. Grupa podstawowa (motywacyjno-psychoedukacyjna).

Program terapii indywidualnej

Program terapii indywidualnej będzie dopasowywany do każdego pacjenta w formie osobistego planu terapii. W OPT zawarte będą obszary pracy, oraz cele i zadania terapeutyczne, które będą wytyczane wspólnie przez pacjenta i terapeutę przy pomocy diagnozy nozologicznej i problemowej.